Lillehammer Avløserlag

Innmelding i Lillehammer Avløserlag

Som medlem i Lillehammer Avløserlag får du som bonde flere fordeler.

Lillehammer Avløserlag organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Lillehammer Avløserlag skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Lillehammer Avløserlag er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)