Lillehammer Avløserlag

Tjenester vi tilbyr

Lønn og personalansvar.
Vi påtar oss lønningsarbeid og står ansvarlig for den ansattes lønn og kontraktsforhold ved at vi står som formell arbeidsgiver.
Dette sparer deg for mye arbeid og ansvar,  og er sannsynligvis billigere enn du tror.

Vi skaffer arbeidskraft.
Vi arbeider kontinuerlig  med å skaffe- og formidle nødvendig arbeidskraft til våre andelseiere/medlemmer, men også til andre kunder.
Vi retter oss også mot andre bransjer enn landbruket, med en målsetting om å være ett aktivt lokalt vikarbyrå.